Mobil 1

ConocoPhillips

Design och utveckling av nätverk till oljefälten Ekofisk och Eldfisk i samarbete med Graft ApS i Danmark.

Jes och Karsten från Graft designade, utvecklade, konfigurerade och driftsatte nätverken på land och ute offshore på oljefälten Ekofisk och Eldfisk.

Cases

Senaste nyheter