Mobil 1

GDPR Dataskyddslagen - Vårt jobb 

GDPR är en EU-lag som innebär stora förändringar i samband med hantering av personuppgifter som träder i kraft den 25 maj 2018.
Lagen kommer att påverka Din verksamhet genom kund och myndighetskrav, läs mer om GDPR på http://www.eugdpr.org

Vem, när, hur och vad som händer i ditt nätverk och dina säkerhetslösningar måste kunna spåras enligt den nya lagstiftningen.
YNS hjälper företag och offentliga verksamheter med hur de skall hantera spårbarheten i nätverket och säkerhetslösningar.