Mobil 1

Strategisk rådgivning inom IT- och informationssäkerhet

I dagens digitala värld pågår ständigt en kamp mellan kriminella och säkerhetsexperter. Slagfältet är organisationer som är beroende av säkra IT-miljöer och digitalt lagrad information.

ž
žDe organisationer som strävar efter att försvåra åtkomsten måste analysera omvärlden, den aktuella hotbilden samt vidta proaktiva åtgärder för att minska sin möjliga exponering, med bibehållen produktion
ž
žFör organisationer som har en helt annan kärnverksamhet än säkerhet krävs det att man anlitar experter inom området som kan hjälpa organisation att göra rätt vägval för att inte lämna över initiativet till kriminella eller andra element.