Mobil 1

Stor cyberattack  avslöjad

Har din organisation börjat ta höjd för GDPR direktivet och det planerade NIS direktivet? Ligger din organisations verksamhetssystem, lönesystem etc i molnet, hur jobbar din outsourcingpartner med kommande direktiv? Angånde den stora cyberattack som offentliggjordes av MSB 170405 så citerar vi MSB i ett uttalande från dem, "Den höga nivå av digitalisering som kännetecknar Sverige, tillsammans med mängden tjänster som outsourcats till olika driftorganisationer, innebär att risken är stor att åtskilliga svenska organisationer berörts av angreppen", källa www.msb.se. 
Läs mer om cyberattacken på MSBs hemsida. 
YNS har stor kunskap vad du och din organisation skall tänka på och hur man skall vara medveten om diverse attacker. Kontakta gärna vår säkerhetsexpert Christian Gotare 0702-622257 alternativt mail christian.gotare@yns.se.