Mobil 1

YNS ÄR SPECIALISTER PÅ
IT-NÄTVERK OCH SÄKERHET 

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT TILLFÖRA VERKSAMHETSNYTTA GENOM
DIGITAL SPETSKOMPETENS INOM IT-NÄTVERK OCH SÄKERHET


 

Behovet av att kunna göra affärer, driva samt utveckla sin verksamhet digitalt ökar lavinartat.
Var, när och hur skall man driva sin verksamhet har förändrats i grunden inte minst genom Covid-19. 
Detta sätter fokus på rätt designad kommuniktion, säkerhet samt automatiserade processer
.

VÅRA TJÄNSTER

Våra konsulter har lång och gedigen erfarenhet från olika verksamheter, privata såväl som inom offentlig verksamhet. Det är du som kund som tillsammans med våra konsulter kommer fram till vad, hur och när arbetet skall göras. Viktigt i ett bra samarbete är att tänka på "för vem gör vi arbetet"?

DESIGN

Våra konsulter har bred kunskap och dokumenterad erfarenhet av design. Vi har stor erfarenhet att designa allt från mindre till världsomspännande verksamheter. 

AUTOMATION

I de flesta verksamheter kan man automatisera sin dagliga verksamhet och så sätt få en mycket mer robust säker IT-drift. Vi hjälper dig med automatisering inom nätverk och säkerhetslösningar för SQL databaser.

DB24

DB24 är ett automationsverktyg för SQL Server. Den främsta fördelen är att frigöra tid för tekniska interna resurser, höja driftkvaliteten och göra förvaltade SQL Server-databaser pålitliga och robusta.
 

LITE AV VAD HAR VI GJORT

Lösningsarkitektur H&Ms globala nät Lösningsarkitektur H&Ms globala nät
Lösningsarkitektur säkerhet Lösningsarkitektur säkerhet
Lösningsarkitektur och design Lösningsarkitektur och design
Service Operations Service Operations
Nätverksarkitektur Nätverksarkitektur
Integration engineer Integration engineer
Lösningsarkitektur och design Lösningsarkitektur och design

Kontakta oss redan idag

eller ring oss
+46 706 018535