Mobil 1

SPECIALISTER PÅ IT-SÄKERHET

INTE BARA IT

Vi på YNS är specialister på IT-säkerhet och IT-nätverk och tar ditt företags totala säkerhet på allvar.
Vi erbjuder en tjänst där vi kan arbeta med hela företagets säkerhet.
 
Vi skiljer inte på skalskydd och IT. Allt är lika viktigt. Genom våra partners gör vi oss unika i Sverige, med skalbara och heltäckande lösningar inom säkerhet.
 
Våra partners är högprofilerade säkerhetsföretag som kompletterar oss genom lång  erfarenhet från militär, polis och debriefing.
 
När det gäller informationssäkerhet så levererar vi GDPR-Guiden, som hjälper företag att hantera de lagkrav som GDPR- och NIS-direktiven ställer.
 
 Med våra partners är vi en av de få företag inom Cybersäkerhet som verkligen kan ta det fulla ansvaret för ditt företags totala säkerhet inom följande områden:
 
  • Personalutveckling
  • Personalsäkerhet
  • Visselblåsartjänst
  • Personalstöd
  • Coaching och UGL
  • Konflikthantering, hot och våld
  • GDPR
  • NIS-direktivet
  • IT-säkerhetstjänster
  • IT-nätverk

Kontakta oss redan idag

eller ring
+46 706 018535